Viện KH và CN tiên tiến Nhật Bản (JAIST)-vien-kh-va-cn-tien-tien ...
http://gust.edu.vn/vn/cac-doi-tac-cac-vien-nghien-cuu/vien-kh-va-cn-tien-tien-nhat-ban-jaist/58414
2019-04-21 18:52:22 195
Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 2 năm 2018 ... vast hoc vien khoa hoc cong nghe; GDDT; Bộ khoa học và công nghệ; Nafosted; thư viện ... Các Viện nghiên cứu và các trường đại học ... Viện KH và CN tiên tiến Nhật Bản (JAIST). Quốc gia: Nhật Bản.