Review sách Nghệ thuật đầu tư Dhandho – Mohnish Pabrai | Happy ...
https://happy.live/review-sach-nghe-thuat-dau-tu-dhandho-mohnish-pabrai/
2019-05-23 07:24:02 139
20 Tháng 2 2019 ... Trong quyển sách Nghệ thuật đầu tư Dhandho, Mohnish Pabrai đã nêu ra nhiều case study - những trường hợp đầu tư cụ thể và cách đầu tư ...