HOA BINH CONSTRUCTION GROUP
http://hbcg.vn/
2020-09-28 22:45:37 80
Hòa Bình trúng thầu 4 dự án mới trị giá hơn 1.000 tỷ đồng. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa trúng thầu thêm 4 dự án mới tại Quảng Ninh và Hà Nội, mỗi nơi 2 dự án với tổng giá trị 1.075 tỷ đồng.