Khoa Thư viện Thông tin học – địa chỉ tin cậy đào tạo nguồn nhân...
https://hcmussh.edu.vn/?ArticleId=c8055463-53bb-485e-9bc1-7e53a4775dc8
2019-04-17 13:54:04 112
Khoa Thư viện Thông tin học – địa chỉ tin cậy đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực thông tin, thư viện “Nếu các bạn yêu thích công việc quản lý và cung cấp thông tin trợ giúp mọi người thành công trong cuộc sống, học tập, làm việc thì Khoa Thư viện – Thông tin học của chúng tôi là nơi trang bị hành trang ...