Thời gian vận chuyển hàng qua Shopee là bao lâu?
https://help.shopee.vn/vn/s/article/Th%E1%BB%9Di-gian-v%E1%BA%ADn-chuy%E1%BB%83n-h%C3%A0ng-qua-Shopee-l%C3%A0-bao-l%C3%A2u-1542942316341
2019-05-07 03:48:05 144
12 Tháng Mười Hai 2018 ... Chi tiết về thời gian giao hàng của các đơn vị vận chuyển trong bảng dưới đây: ... Giao Hàng Nhanh, Thứ Hai - Thứ Bảy. Giao Hàng Tiết Kiệm ...