Báo giá Thiết bị của Hệ thống điện năng lượng mặt trời
https://hethongtudong.vn/vn/bao-gia-mainmenu-155/bao-gia-thiet-bi-dien-nang-luong-mat-troi-menu.html
2019-04-26 14:58:14 78
TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (SOLAR CELL) ... thọ trung bình: 25 năm; Cung cấp khoảng 1 kW/m² đến mặt đất; Sản xuất: Tại Việt Nam (hãng Red-Sun).