Kaizen là gì ? Lợi ích từ việc ý thức Kaizen
http://hirayamavietnam.com.vn/kaizen-su-cai-tien-lien-tuc-cua-nguoi-nhat/
2019-04-17 01:44:11 169
Kaizen là được ghép bởi từ 改 ("kai") có nghĩa là thay đổi và từ 善 ("zen") có nghĩa là tốt hơn, tức là “thay đổi để tốt hơn ...