Chất tẩy sơn DT-05 | HCAT Dương Thịnh - ĐT 0972.170.931
https://hoachatduongthinh.vn/san-pham/chat-tay-son-dt-05/
2019-04-15 21:34:08 159
Chất tẩy sơn DT-05 có dạng lỏng, sệt màu trong suốt hoặc trắng đục. Khả năng. 1 kg Chất tẩy sơn DT-05 xử lý được 8-10m2 bề mặt. Dụng cụ đi kèm. Bình xịt, cọ quét, cốc, ca chứa sản phẩm. Với tẩy sơn nước các công trình xây dựng, khách hàng tham khảo Chất tẩy sơn ...