Trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp ! | Hoàng Thanh Tùng's Blog
https://hoangkiss.wordpress.com/2011/12/13/trac-nghiem-tai-chinh-doanh-nghiep/
2019-05-05 03:46:12 96
13 Tháng Mười Hai 2011 ... Đề thi trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp .. 1.Nội dung nào thể ... Câu 2: nội dung nào thể hện nguyên tắc quản lý TCDN? Có quyền lựa ...