Bài 1: Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể | Học trực tuyến - Hoc24.vn
https://hoc24.vn/ly-thuyet/bai-1-tu-cham-soc-ren-luyen-than-the.3008/
2019-04-30 01:00:07 85
Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể là biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn uống điều độ, thường xuyên luyện tập thể dục, năng chơi thể thao, tích cực phòng và chữa ... Hãy kể những việc làm chứng tỏ em tự biết chăm sóc sức khỏe bản thân ? ... Ở địa phương em có những hoạt động cụ thể gì về phong trào rèn luyện sức khỏe ?