Bài 13: Quyền được bảo vệ chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt ...
https://hoc24.vn/ly-thuyet/bai-13-quyen-duoc-bao-ve-cham-soc-va-giao-duc-cua-tre-em-viet-nam.3039/
2019-05-03 21:46:12 94
Bài 13: Quyền được bảo vệ chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam. ... 7. Em có biết chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm 2008 được Bộ Lao động ... nhiệm chăm sóc, giáo dục và bồi dưỡng các em trở thành người công dân có ích ...