Công nghệ 10 Bài 52: Thực hành lựa chọn cơ hội kinh doanh
https://hoc247.net/cong-nghe-10/bai-52-thuc-hanh-lua-chon-co-hoi-kinh-doanh-l6581.html
2019-04-22 21:50:13 228
Công nghệ 10 Bài 52: Thực hành lựa chọn cơ hội kinh doanh. Lý thuyết5 Trắc ... II. Một số cơ hội kinh doanh: 1. Tình huống : Chị D làm kinh tế vườn. Chị D làm vườn, ... Chị suy nghĩ: cần nuôi thêm gà, vịt, ngan hay chỉ nuôi lợn ? Sau khi tính ...