Công nghệ 8 Bài 49: Thực hành - Tính toán tiêu thụ điện năng trong ...
https://hoc247.net/cong-nghe-8/bai-49-thuc-hanh-tinh-toan-tieu-thu-dien-nang-trong-gia-dinh-l6694.html
2019-04-22 23:14:03 112
Trong gia đình em có sử dụng các lọai đồ dùng điện nào? Khi tính toán điện năng tiêu thụ trong ngày các em cần biết các Ä.