Khóa học quản lý con người, Giảm 35% học phí - hocceo.com
https://hocceo.com/khoa-hoc-quan-ly-con-nguoi/
2019-04-15 15:04:11 175
Khóa học Quản lý con người sẽ cung cấp cho bạn những tư duy mới nhất về quản lý con người, những phương pháp cần thiết để đánh giá, để tạo động lực làm việc cho nhân viên, để sắp xếp, bố trí công việc cho nhân viên, để huấn luyện và phát triển nhân viên, để lắng nghe nhân viên hiệu quả,…