Sách hay dành cho bạn: "Bán quần áo là phải bán như thế này này ...
https://hocmarketingsale.com/sach-hay-danh-cho-ban-ban-quan-ao-la-phai-ban-nhu-the-nay-nay/
2019-05-01 22:14:03 108
Đây là một quyển sách hay về các kỹ năng bán hàng, không chỉ áp dụng trong lĩnh vực thời trang mà bạn có thể sử dụng để bán hàng ... để trau dồi những kỹ năng bán hàng cần thiết giúp bạn gia tăng doanh thu và kinh doanh hiệu quả hơn bạn nhé. Hocmarketingsale.com có tích hợp tính năng lưu trang cho phép lần sau ...