6 bước để bán hàng tốt trên Instagram - Kinh doanh online ...
https://hocvien.haravan.com/blogs/social-media/6-cach-tang-luot-follower-tren-instagram
2019-08-30 04:25:07 33
6 bước sau sẽ giúp bạn bán hàng trên Instagram được như mong muốn: 1. Lên kế hoạch những việc mình sẽ làm. Nếu sử dụng Instagram như một ứng dụng để kinh doanh online, hay quảng bá thương hiệu thì đừng nên vội vàng đăng các hình ảnh không liên quan gì đến mục đích của bạn. ví dụ: những tấm ảnh tự ...