HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
https://hocvientaichinh.com.vn/hoc-vien-tai-chinh-dao-tao-quoc-te.html
2019-04-13 06:20:12 234
Điều làm nên sự thành công của Hệ Đào tạo Quốc Tế khởi nguồn từ sự vận hành đồng điệu môi trường giáo dục Học Viện Tài Chính cùng đội ngũ giáo viên xuất sắc, được đào tạo tại nước ngoài, môi trường học tập năng động và các trang thiết bị hiện đại.