Dịch vụ làm visa Hàn Quốc tại Hà Nội - hoidulich.com
https://hoidulich.com/passport-visa/dich-vu-lam-visa-han-quoc-tai-ha-noi/
2019-04-15 12:50:24 180
Hồ sơ xin visa Thăm người thân đang học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ Hàn Quốc gồm có: 1. 01 đơn xin cấp visa theo mẫu. 2. 01 ảnh 3 x 4cm chụp trong vòng 3 tháng. 3. Hộ chiếu gốc. 4. Thư mời. 5. Các giấy tờ chứng minh cho việc học tập hoặc làm việc tại Hàn Quốc. 6.