Thiết bị đk hồng ngoại thông minh Broadlink RM Mini 3
https://homegift.vn/nha-thong-minh/thiet-bi-dk-hng-ngoai-thong-minh-broadlink-rm-mini-3-32.html
2019-04-16 10:46:13 132
Thiết bị đk hồng ngoại thông minh Broadlink RM Mini 3 250.000 ₫ Bộ điều khiển mở rộng hồng ngoại Broadlink RM Mini 3 giúp bạn điều khiển các thiết bị gia dụng như TV, điều hòa nhiệt độ, quạt,… bằng smartphone thông qua Wifi, 3G,4G.