Trung tâm điều khiển nhà thông minh Broadlink RM-Pro »...
https://homematic.vn/san-pham/trung-tam-dieu-khien-nha-thong-minh-broadlink-rm-pro
2019-04-16 10:46:13 142
Trung tâm điều khiển nhà thông minh Broadlink RM-Pro có khả năng điều khiển mọi thiết bị trong gia đình bạn, với khả năng học hỏi từ các remote hồng ngoại của TV, điều hòa, set-top box, HD player, quạt v.v đến các remote sóng radio điều khiển cửa cuốn, rèm tự động.