Hợp âm Áo Cưới Màu Hoa Cà - Chế Linh (Phiên bản 1) - Hợp Âm ...
https://hopamchuan.com/song/5046/ao-cuoi-mau-hoa-ca/
2019-04-19 19:52:05 242
Đã từ lâu [Cm] rồi tôi là lính [Ab] chiến Quân hành còn triền [Cm] miên Mỗi khi đơn vị dừng chân đồi hoa [Eb] tím Nhớ em nhớ cả nỗi [Cm] niềm Ngày nào tôi còn ...