Hợp âm Áo cưới màu hoa cà - Hùng Linh - Hợp Âm Việt
https://hopamviet.vn/chord/song/ao-cuoi-mau-hoa-ca/W8IUI0CD.html
2019-04-18 08:48:14 201
Hợp âm Áo cưới màu hoa cà - 1. Đã từ lâu [Dm] rồi tôi là lính [Bb] chiến quân hành còn triền [Dm] miên Mỗi khi đơn...