Hotel 4.0 là gì? - HotelCareers.vn
https://hotelcareers.vn/kien-thuc-nganh/hotel-4-0-la-gi
2019-04-22 21:08:10 135
8 Tháng Giêng 2019 ... Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 tới ngành khách sạn nhà hàng ... Khái niệm về Hotel 1.0 - 3.0 chỉ xuất hiện và diễn ra trong vài thập ...