Bài tập Tài chính doanh nghiệp (có đáp án) - Hỗ Trợ Ôn Tập
https://hotroontap.com/bai-tap-tai-chinh-doanh-nghiep-co-dap-an/
2020-07-10 16:20:06 889
Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Bài tập Tài chính doanh nghiệp (có đáp án) Lời nói đầu. Tài chính doanh nghiệp là một trong những công cụ quản lý kinh tế tài chính quan trọng có vai trò tích cực trong quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.