Thủ tục kết hôn với người Đức - Hỗ trợ sinh viên du học Đức
https://hotrosv.de/thu-tuc-ket-hon-voi-nguoi-duc/
2019-04-19 11:26:09 222
Chia sẻ kinh nghiệm của Mai Tran – Blog Mai knows. Đáng buồn là Việt Nam bị liệt vào một trong những nước mà các loại giấy tờ chứng nhận thiếu độ tin cậy cao, bởi vậy mà phía Đức luôn yêu cầu việc thẩm tra tính xác thực của giấy tờ, dù là khi bạn muốn đi học hay kết hôn.