Khoa học máy tính là gì? - Hourofcode.vn
https://hourofcode.vn/khoa-hoc-may-tinh-la-gi-2/
2019-04-15 03:42:10 143
KHOA HỌC MÁY TÍNH LÀ GÌ? Khoa học máy tính là gì? Khoa học Máy tính là một trong những ngành học quan trọng tại các trường đại học đào tạo về công nghệ thông tin (CNTT) nói riêng và kỹ thuật nói chung.