Ngành khoa học môi trường - HuongNghiep24h.com
https://huongnghiep24h.com/dinh-huong-nghe-nghiep/nganh-khoa-hoc-moi-truong.html
2019-04-14 15:28:07 261
Ngành khoa học môi trường là một trong các ngành về ngành môi trường nói chung. Sinh viên sẽ nghiên cứu về hệ thống môi trường, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường đất, nước, không khí cũng như các tác động của tự nhiên và nhân sinh đến hệ sinh thái và sức ...