Nghề chế biến thực phẩm - HuongNghiep24h.com
https://huongnghiep24h.com/tu-van-nghe-nghiep/nghe-che-bien-thuc-pham.html
2019-11-27 04:40:12 46
Công nghệ chế biến thực phẩm là một ngành học gắn liền với thị trường lao động ngày càng đa dạng trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu các sản phẩm nông thủy hải sản. Đây là ngành học phù hợp với nữ và hứa hẹn nhiều cơ hội việc làm sau tốt nghiệp cho SV. Liên ...