Những điều cần biết về ngành khoa học thư viện
https://hvtc.edu.vn/tabid/558/catid/143/id/17976/Nhung-dieu-can-biet-ve-nganh-khoa-hoc-thu-vien/Default.aspx
2019-04-17 13:54:04 261
Những điều cần biết về ngành khoa học thư viện Thư viện là nơi lưu trữ các ấn phẩm, tài liệu phục vụ nhu cầu đọc, tìm hiểu của nhân dân. Ngoài những chức năng nhiệm vụ chung, tùy theo mục đích, quy mô mà từng thư viện có thêm các chức năng, nhiệm vụ riêng và ...