Khóa học Quản Trị Khách Sạn Quốc Tế - IAS
http://ias.com.vn/Pages/ViewDocument.aspx?type=3&id=367
2019-04-15 15:20:16 168
Bạn mong muốn trở thành nhà quản lý chuyên nghiệp tại các khách sạn quốc tế ? ... Tham gia khóa đào tạo Quản Trị Khách Sạn Quốc Tế tại CED, học viên sẽ được cung cấp các kỹ năng .... Quản Lý Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp.