Gia công cơ khí là gì - ichivietnam.com.vn
https://ichivietnam.com.vn/gia-cong-co-khi-la-gi-196.html
2019-04-15 06:58:26 133
Gia công cơ khí là thuật ngữ chỉ toàn bộ các thao tác dùng máy móc, công nghệ cũng như áp dụng các nguyên lý vật lý để tạo ra các thành phẩm có độ chính xác cao, độ ứng dụng sâu rộng trong đời sống con người.