Luật định cư và nhập quốc tịch tại CHLB Đức - ICOEURO
https://icoeuro.vn/luat-dinh-cu-va-nhap-quoc-tich-tai-chlb-duc/
2019-04-24 02:10:03 180
3 Tháng Tám 2018 ... Nước Đức từ xưa đến nay không phải là một đất nước mở cửa nhập ... Cư trú hợp pháp 5 năm tại Đức (Sở hữu thẻ cư trú có thời hạn từ 5 năm ...