Ý nghĩa ngày 8/3, nguồn gốc và lịch sử ngày 8 ... - ictnews.vn
https://ictnews.vn/cong-nghe-360/khoa-hoc/y-nghia-ngay-8-3-nguon-goc-va-lich-su-ngay-8-3-tren-the-gioi-va-tai-viet-nam-179663.ict
2019-04-16 13:14:12 85
Ngày 8/3 năm nay sẽ là ngày thứ Sáu, như vậy là chỉ còn 4 ngày nữa sẽ đến ngày 8/3. Ngày Quốc tế phụ nữ, hay ngày 8/3, có ý nghĩa như thế nào, nguồn gốc và lịch sử của ngày này từ đâu? Các nước tổ chức kỷ niệm ngày 8/3 ra sao ...