FPT đứng thứ 2 môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam trong ngành ...
https://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/fpt-dung-thu-2-moi-truong-lam-viec-tot-nhat-viet-nam-trong-nganh-cntt-va-phan-mem-136163.ict
2019-04-25 12:24:38 95
11 Tháng Ba 2016 ... Bên cạnh đó, FPT còn chú trọng phát triển cơ sở vật chất, xây dựng môi trường làm việc hiện đại, thân thiện môi trường. Trong đó có những ...