Tờ rơi quảng cáo là gì - Công Ty In Ấn Trần Tùng - Dịch Vụ ...
https://inantrantung.blogspot.com/2018/04/to-roi-quang-cao-la-gi.html
2019-04-27 16:42:32 143
Tờ rơi quảng cáo hay tờ bướm , tờ gấp là tờ giấy rời để giới thiệu , quảng cáo , tuyên truyền một sự kiện , sản phẩm ...