(Giải đáp) "Nghiên cứu khoa học" tiếng Anh là gì? - Kênh tổng hợp ...
https://info4families.com/giai-dap-tong-hop/nghien-cuu-khoa-hoc-tieng-anh-la-gi/
2019-04-15 05:40:17 179
11 Tháng Mười 2018 ... Nghiên cứu khoa học là hành động tìm hiểu, quan sát, thí nghiệm ... đang định nghiên cứu. tên đè tài phải thể hiện đầy đủ đối tượng, phạm vi, ...