Thép Hòa Phát xuất khẩu tăng đột biến, chinh phục 14 quốc gia ...
https://infonet.vn/thep-hoa-phat-xuat-khau-tang-dot-bien-chinh-phuc-14-quoc-gia-post287191.info
2019-05-06 05:34:03 89
8 Tháng Giêng 2019 ... Kết thúc năm 2018, thép Hòa Phát đạt 2.377.000 tấn, tăng 8% so so với năm trước. Sản lượng xuất khẩu tăng đột biến với 240.000 tấn, tăng ...