Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Cho Dân IT - Cộng Đồng IT ...
https://itvietnam.net/xay-dung-thuong-hieu-ca-nhan-cho-dan-it/
2019-05-07 06:48:03 73
“IT mà đi xây dựng thương hiệu cá nhân làm gì? có cần thiết không? Nghe có vẻ “chém gió” quá”. Đó là phát biểu…