Lập kế hoạch kinh doanh quán cafe sách từ A đến Z - jarvis.vn
https://jarvis.vn/goc-tu-van/lap-ke-hoach-kinh-doanh-quan-cafe-sach.html
2019-05-01 22:38:09 179
Chi tiết việc lập kế hoạch kinh doanh quán cafe sách từ việc xác định khách hàng ... động về sách như giao lưu với độc giả, ra mắt sách mới, hay các hoạt động ...