Từ vựng thuật ngữ tiếng Anh chủ đề sức khỏe | Jaxtina English Center
https://jaxtina.com/tu-vung-thuat-ngu-tieng-anh-chu-de-suc-khoe/
2019-04-30 09:54:08 196
Hãy ghi nhớ những Từ vựng thuật ngữ tiếng Anh này thật kĩ nhé. ... (have) a general check – up: khám sức khỏe tổng quát ... an infuenza epidemic: dịch cúm ... boil (n): nhọt (chỗ sưng lên dưới da do nhiễm trùng và sinh ra mủ) ... Đây là những từ vựng liên quan đến chủ đề sức khỏe bạn cần phải biết. hãy học từ vựng thật ...