Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tuyển dụng 84 việc làm - Nhà ...
https://jobsgo.vn/tuyen-dung/cong-ty-tai-chinh-co-phan-dien-luc-73190810.html
2019-05-05 17:28:07 120
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được chính thức thành lập và hoạt động từ ngày 01 tháng 9 năm 2008 với sứ mệnh là đầu mối thu xếp vốn, quản trị vốn cho ...