Công Ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng tuyển dụng 17 việc làm - Nhà ...
https://jobsgo.vn/tuyen-dung/cong-ty-co-phan-cao-su-sao-vang-71765015.html
2019-04-15 22:56:15 133
Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (Saovang Joint-stock Rubber Company – SRC) chuyên sản xuất các loại săm lốp dùng cho máy bay phản lực, ô tô, xe đặc ...