Ảnh: Vẻ đẹp của 10 quốc gia nhỏ nhất thế giới - Kenh14
http://kenh14.vn/anh-ve-dep-cua-10-quoc-gia-nho-nhat-the-gioi-2018052923131958.chn
2019-04-15 04:46:14 130
30 Tháng Năm 2018 ... Trái Đất có khoảng 200 quốc gia. Trong số này, có 10 nước nhỏ nhất với tổng diện tích chỉ gần 1.500km2. Tuy nhỏ nhưng nhiều nước rất giàu ...