Cận cảnh người Sài Gòn chờ hàng giờ đồng hồ, tranh mua ...
http://kenh14.vn/can-canh-nguoi-sai-gon-cho-hang-gio-dong-ho-tranh-mua-mam-cua-di-ba-chi-ban-10-phut-la-het-sach-20180806184537996.chn
2019-04-15 13:26:16 100
Cận cảnh người Sài Gòn chờ hàng giờ đồng hồ, tranh mua "mâm cua dì Ba" chỉ bán 10 phút là hết sạch