1 số bài tập và đề thi kế toán tài chính tham khảo
https://kenhsinhvien.vn/topic/1-so-bai-tap-va-de-thi-ke-toan-tai-chinh-tham-khao.194105/
2020-07-11 12:50:04 220
Tài liệu gồm 5 file word về bài tập và đề thi KTTC . Các bạn có thể làm thử . Chúc các bạn học tốt . Nội dung : FILE 1 : ( có đáp án ) BT1: Tại một doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương kháp khấu trừ thuế, trong tháng một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau (Đvt: Đồng): Nhận được lô hàng hóa A do nhà cung ...