Học cao học ngành Khoa học Thư viện tại Đại học Văn hóa TP. Hồ...
https://kenhtuyensinh.vn/hoc-cao-hoc-nganh-khoa-hoc-thu-vien-tai-dai-hoc-van-hoa-tp-ho-chi-minh
2019-04-17 13:54:04 106
Điểm mạnh của sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học Thư viện là khả năng hiểu và đáp ứng nhu cầu thông tin của các đối tượng người dùng tin khác nhau; khả năng làm việc ở nhiều môi trường, cơ quan khác nhau; khả năng thích ứng và tiếp tục học tập để phù hợp với yêu cầu và điều kiện làm việc đa dạng.