Đại học Tài chính Marketing - Kênh Tuyển Sinh
https://kenhtuyensinh.vn/dai-hoc-tai-chinh-marketing
2019-04-13 06:12:23 421
Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) là trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ tài chính được thành lập năm 1976 - nâng cấp thành ĐH năm 2004 ...