Kế toán HCSN theo TT107/2017: TÀI KHOẢN 241: XÂY DỰNG CƠ ...
http://ketoan68.com/ke-toan-hcsn-theo-tt1072017-tai-khoan-241-xay-dung-co-ban-do-dang/n20170205103444448.html
2019-04-15 10:10:20 263
15 Tháng Mười Hai 2017 ... 1.2- Tài khoản 241 “XDCB dở dang” áp dụng cho các đơn vị có hoạt động đầu tư XDCB trong trường hợp kế toán hoạt động đầu tư XDCB ...