Cách tính tiền lương làm ca đêm, làm thêm ban đêm 2018
http://ketoanthienung.com/cach-tinh-tien-luong-lam-ca-dem-lam-them-ban-dem.htm
2019-04-12 21:06:08 181
Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau - Theo điều 105 - quy định về giờ làm việc ban đêm của ...