Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất NĐ 49
https://ketoanthienung.net/mau-he-thong-thang-bang-luong-moi-nhat-theo-nd-49.htm
2019-04-13 20:18:21 259
Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ: DN tự xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với nhân viên theo Mẫu hệ thống thang bảng lương như sau rồi nộp cho Phòng Lao động Thương binh xã hội. 1.